Zakelijk studies

‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’, leert Goethe ons in zijn streven naar evenwicht. Henk Leeflang kiest in de eerste fase graag voor ontwerpvrijheid zonder beperking en zonder beklemmende zelfbeheersing. Ruimte scheppen voor frivoliteit en ongetemde inspiratie, eerst de limiet verkennen en de fantasie prikkelen. Om in de volgende fase weer terug te keren op aarde, maar dan met een veel breder perspectief op wat werkelijk mogelijk is.

NIEUWBOUW, RENOVATIE EN REVITALISATIE

In de eerste fase van het ontwerpproces staat het kennismaken centraal. Architect en opdrachtgever bespreken samen de wensen en mogelijkheden. Op basis hiervan maakt de architect uit Vorden een basisschets voor het nieuwe bedrijfspand. Deze werkwijze geldt ook wanneer sprake is van het geschikt maken -renovatie of revitalisatie- van een bestaand bedrijfsgebouw voor een herbestemming als kantoor, productielocatie of bijvoorbeeld showroom. Leeflang Architectuur is van alle markten thuis.

Zonder beperking
‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’, leert Goethe ons in zijn streven naar evenwicht. Henk Leeflang kiest in de eerste fase graag voor ontwerpvrijheid zonder beperking en zonder beklemmende zelfbeheersing. Ruimte scheppen voor frivoliteit en ongetemde inspiratie, eerst de limiet verkennen en de fantasie prikkelen. Om in de volgende fase weer terug te keren op aarde, maar dan met een veel breder perspectief op wat werkelijk mogelijk is. Het spreekt voor zich dat het soms tijd is om de handrem aan te trekken, maar Leeflang Architectuur verschijnt in ieder geval nooit aan de start met de rem erop. Daarbij is de opdrachtgever gevrijwaard van elk risico. Zolang er nog niet getekend en geaccordeerd is, is er geen vuiltje aan de lucht. Het gaat in dit stadium alleen maar om het verkennen van grenzen. Om ruimte te geven aan creativiteit en aan de mogelijkheden die de bouwkunst biedt.

Eigentijdse architectuur
Henk Leeflang vertaalt de ideeën in een voorlopig ontwerp dat daarna geldt als fundament of hoeksteen voor het gehele project. Het authentieke in de werkwijze van Leeflang Architectuur, is dat alles echt origineel maatwerk is. De ontwerper maakt van alle zakelijke studies/ontwerpen een schets in kleur. Daarvoor kiest hij omdat de ontwikkeling van een woning of een pand een dynamisch proces. Hij wil zich niet te snel conformeren, maar blijcven zoeken naar betere opties voor de opdrachtgever. Daarom verdient dit stadium extra aandacht. Het is een werkwijze die niet gebruikelijk is in de branche, toch brengt het de architect uit Vorden een gestage aanwas van opdrachtgevers. Omdat die uiteindelijk ook begrijpen dat Henk Leeflang werkt om de plannen van die mensen te realiseren. En daarbij streeft naar het hoogst haalbare. Zoals dat gebruikelijk is op de geboortegrond van de honderd procent eigentijdse architect.

Kennismaken met Leeflang Architectuur? Meer informatie ontvangen over de zakelijke projecten en wat het architectenbureau uit Vorden maakt? Kijk dan verder op dit contactformulier.