Zakelijk bedrijven

De ontwikkeling en realisatie van bedrijfspanden vraagt om andere competenties dan de woningbouw. Het programma van eisen is onvergelijkbaar. Na de uiterlijke vormgeving en representativiteit, is het in kaart brengen van werkzaamheden, routing en de sterk gevarieerde eigen behoeften van de gebruiker prioriteit nummer 1. Leeflang Architectuur vergeet daarnaast nooit dat de mensen die het gebouw bevolken vragen om een aangenaam werk- en leefklimaat. Het bedrijfspand is een statement.

BEDRIJFSPAND ALS STATEMENT

Met het bedrijfspand maakt de bewoner een statement naar de buitenwereld. De huisvesting ís een statement. In vorm en materiaalkeuze. Met een keuzevrijheid die niet op toeval berust, maar op zekerheid. In het ene geval is oerdegelijk en conservatief robuust goed verdedigbaar, in het andere geval past een meer gewaagd ontwerp met expliciete elementen. De ontwerpfilosofie van bedrijfspanden is in zekere zin vergelijkbaar met het ontwerp van een logo. Daar weerspiegelt het beeld ook het karakter van de boodschapper. Precies zoals de vormgeving en materialisering van de voorgevel -entree- de aard van de bewoner verraadt.

Prioriteit 1 en 2
De architect markeert in het ontwerp het onderscheidend vermogen, het karakter en in zekere zin ook de ziel van de onderneming die achter de gevel is gehuisvest. Om die reden vraagt de ontwikkeling en realisatie van bedrijfsgebouwen en bedrijfsverzamelgebouwen om andere competenties van de ontwerper dan de reguliere woningbouw. Les één is de leidraad voor het vervolg van de opdracht: het programma van eisen. Dat is in dit geval onvergelijkbaar met een PVE uit de woningbouw. Bij een bedrijfspand buigt de architect zich na de verschijningsvorm en de representativiteit van de gevels, over het in kaart brengen van de werkzaamheden. Het gaat hierbij over de interne routing en over de sterk gevarieerde eigen behoefte van een specifieke bewoner of gebruiker. Dat is in dit geval zonder omwegen prioriteit nummer twee.

Aangenaam leef- en werkklimaat
Architectenbureau Leeflang uit Vorden meent dat mensen die een gebouw bevolken meer verdienen dan alleen een representatief gebouw. Minstens zo belangrijk is een aangenaam leefklimaat onder alle omstandigheden. Alles seizoenen dus. Een rechtstreeks verband bestaat niet, maar juist dit laatst speelt vaak bij een ander vakgebied waarin Leeflang actief is. Dit betreft de revitalisering van bestaande bedrijfspanden. Dit is een werkveld waarin de uitdaging onvoorstelbaar groot is. De ultieme prikkeling van de architect. Naast een representatieve buitenkant neemt  Leeflang Architectuur op aanvraag ook graag de verantwoording over het interieur.  In het ontwerp houdt Henk Leeflang rekening met alle werkprocessen en de daarbij behorende interne routing. Hierop baseert de architect de inrichting van het pand. Het resultaat is een werkomgeving waar de gebruiker op nummer 1 staat. Altijd.

Kennismaken met Leeflang Architectuur? Geïnteresseerd in meer informatie over projecten of de rol van het architectenbureau uit Vorden in de initiële ontwikkeling en revitalisatie van bedrijfspanden? Klik dan hier op het contactformulier.