Particuliere restauraties

Van minimale middelen in krachtige middelen

Het is een aparte discipline in de architectuur, restaureren. Vooral omdat het naast technische kennis ook om lokaal gebonden historisch besef gaat. Met andere woorden: meer tijd investeren in het voortraject. Dit vraagt om respect voor het verleden in combinatie met het nagenoeg onzichtbaar inbedden van hedendaagse voorzieningen voor een optimaal woon- en leefcomfort. Leeflang Architectuur is bekend met de materie, de technische complexiteit en de administratieve verplichtingen richting alle betrokken overheidsinstanties. Ongeacht de staat waarin het object verkeert, zoekt en vindt Leeflang het plan van aanpak voor een glansrijke revitalisatie.

NIEUWE VOORZIENINGEN BINNEN BESTAAND KADER

Restaureren is een aparte discipline in de bouwkunde. Vooral omdat hier naast de nodige technische kennis, ook nog eens een dosis lokaal gebonden historisch besef is vereist. De renovatie of restauratie van cultuurhistorisch erfgoed vraagt om respect voor het verleden. Het probleem voor de architect is dan ook tweeledig. Aan de ene kant het oude in ere herstellen en aan de andere kant nieuwe voorzieningen toevoegen. Met andere woorden: de complicerende factor is binnen bestaande kaders met alle denkbare beperkingen, nagenoeg onzichtbaar een lange reeks hedendaagse voorzieningen toevoegen. Omdat deze technische voorzieningen absoluut onmisbaar zijn voor een optimaal woon- en leefcomfort. Leeflang is uit en te na bekend met de materie en beschikt over aantoonbare ervaring in de restauratie van monumentaal erfgoed.

Administratieve verplichtingen
Bij de restauratie van een (monumentaal) pand is het van groot belang om het respect voor het verleden mee naar de toekomst te nemen. Het gaat hier over het koesteren van de herinnering aan vroeger, maar dan met het comfort van deze tijd. Henk Leeflang kent de weg in het oerwoud van regels en wetten. Karakteristiek en authentiek krijgt verbinding met de toekomst. Bij een particuliere restauratie investeert de architect uit Vorden vooral in het voortraject. Leeflang Architectuur is bekend met de materie, de technische complexiteit én de administratieve verplichtingen in de richting van alle betrokken overheidsinstanties.

Glansrijk revitaliseren
Precies op dat hoofdstuk lopen branchegenoten in de praktijk vaak vast. Want van de brandweer moet dit, terwijl Welstand stellig zegt: “dat staan we niet toe. Aan u de eer om een oplossing te bedenken voor dit dilemma! Ongeacht de staat waarin het object verkeert, zoekt en vindt Leeflang Architectuur het plan van aanpak voor een glansrijke revitalisatie. Met instemming van alle betrokken overheidsinstanties. Een bijkomend voordeel van de intensieve contacten tussen Leeflang en de overheid, is dat de architect alle wegen kent om de overheid te laten bijdragen aan de kosten voor instandhouding. Dit kan in de vorm van belastingvoordeel of subsidie.

Kennismaken met Leeflang Architectuur of wil je meer informatie ontvangen? Dan verwijzen we je graag door naar het contactformulier.